RODO

Szanowni Państwo


Ochrona danych osobowych naszych Klientów to jeden z najważniejszych aspektów naszej
pracy. Zależy nam, aby na bieżąco informować Państwa o wszelkich kwestiach związanych z
przetwarzaniem Państwa danych osobowych.


Z dniem 25 maja 2018 r. rozpoczęło obowiązywać unijne rozporządzenie dotyczące ochrony
danych osobowych – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (określane jako „RODO”)


Stosownie do art.14 RODO uprzejmie informujemy, że będziemy przetwarzać Państwa dane
osobowe zgodnie z poniższymi informacjami.


Informujemy, iż Administratorem Państwa danych jest „AleMax Barbara Florek” z siedzibą
w Żelimucha 14 78-200 Białogard.


W każdej chwili mogą Państwo się skontaktować z nami w sprawach ochrony swoich danych
pod adresem e-mail: alemax.florek@gmail.com lub pisemnie na adres naszej siedziby:
Żelimucha 14 78-200 Białogard.


Co to jest RODO?


To unijne rozporządzenie, które stosujemy od 25 maja 2018 r. Ten dokument reguluje
postępowanie z danymi osobowymi w całej Europie. Chodzi w nim m.in. o to, by chronić
informacje naszych Klientów. Dzięki RODO mają Państwo większą kontrolę nad tym, kto i w
jaki sposób przetwarza Państwa dane osobowe.


Źródło, z którego AleMax może mieć Twoje dane?


AleMax otrzymuje Twoje dane :

 • podczas składania przez Ciebie zamówienia osobiście, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie,
 • złożenie w/w zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją przetwarzania danych osobowych przez AleMax.

 

W jakich celach będą przetwarzane Twoje dane osobowe?


Przetwarzanie danych osobowych przez AleMax jest niezbędne w niżej opisanych celach:

 • wykonania otrzymanego od Ciebie zamówienia, w tym obsługi płatności oraz obsługi procesu reklamacyjnego,
 • w celach marketingowych produktów i usług AleMax,
 • podatkowych, rachunkowych i archiwizacyjnych,
 • windykacji należności, prowadzenia postępowań sądowych, administracyjnych i mediacyjnych.

 

Czy masz prawo wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych?


Masz prawo do:

 • dostępu do treści swoich danych osobowych,
 • sprostowania (poprawienia )swoich danych osobowych,
 • usunięcia swoich danych osobowych,
 • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 • przenoszenia swoich danych osobowych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego,

a ponadto prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.


Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych (adres: Przez Urzędu Ochrony Danych Osobowych , ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa).


Twoje dane osobowe nie podlegają procesowi zautomatyzowanego podejmowania decyzji,
w tym profilowania.


Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej.


Jaki jest czas przetwarzania przez AleMax Twoich danych osobowych?


AleMax będzie przetwarzać Twoje danych osobowe dopóki nie ustaną obowiązki AleMax
wynikające z otrzymanego od Ciebie zamówienia lub z przepisów prawa lub dopóki nie minie
termin przedawnienia roszczeń w stosunku do AleMax oraz roszczeń AleMax do Ciebie.


Czy przekazujemy Twoje dane osobowe osobom trzecim?


Możemy przekazać Twoje dane osobowe naszym podwykonawcom, dostawcom, firmom
przewozowym wyłącznie w celu wykonania otrzymanego od Ciebie zamówienia. Twoje dane
osobowe widniejące na dokumentach księgowych oraz dokumentach potwierdzających
zawarcie i wykonanie zamówienia przekazujemy także firmom świadczącym na naszą rzecz
usługi księgowe, archiwizacyjne, BHP oraz informatyczne.


W razie pytań, prosimy o wysyłanie stosownej wiadomości na adres mailowy.